Otvoreni konkursi *
Napomena: Molimo Vas da prilikom unosa podataka u upitnik koristite srpsku tastaturu (š, đ, č, ć, ž, dž).
Ime *
Ime jednog roditelja
Prezime *
Pol *
Datum rođenja * . .
Državljanstvo *
Država stanovanja *
Adresa stanovanja *
Opština stanovanja *
Mesto stanovanja *
Mobilni telefon *
Fiksni telefon
E-mail
Stepen stručne spreme (najviši stečeni) *
   
Napomena:
Za diplome stečene do stupanja na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija (13.04.2018.):
VI stepen - Strukovne studije
VII stepen - Osnovne akademske i master/specijalističke studije

Za diplome stečene nakon stupanja na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija (13.04.2018.):
VI stepen - Strukovne studije i osnovne akademske studije
VII stepen - Master/specijalističke studije
Naziv obrazovne institucije *
Obrazovanje u inostranstvu
Zemlja obrazovanja
Da li je diploma nostrifikovana?
Priloži CV
Napomena: Radi otklanjanja svake sumnje, mogućnost slanja radne biografije (CV) zainteresovanih lica posredstvom ove aplikacije, ne smatra se ponudom za zaključenje ugovora niti nuđenjem, odnosno pužanjem ili primanjem usluge informacionog društva u smislu Zakona o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 95/2013), niti bilo kog drugog propisa važećeg u republici Srbiji, a koji uređuje pitanje pružanja usluga na daljinu.
Unesite kod sa slike ispod *

*
Pročitajte šta znači pristanak na obradu podataka o ličnosti
Pročitajte obaveštenje o privatnosti za kandidate
Polja koja su označena zvezdicom (*) su obavezna.
Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na hr.delhaizeserbia@delhaize.rs.